23 July 2007

Different trains

Pictures by Jan Buse

2 comments:

KAI STAVRE said...

Fina bilder. Så bra att de borde få det egna utrymmet i en bok tillsammans med andra bilder av samma miljö. Har det gjorts tidigare?

Den översta påminner mig om Lynch. De säger, på ett behagligt men inte tråkigt sätt, alla något om vad det innebär att vara ombord på ett tåg.

Umma said...

They're a bit scary but also very beautiful.