15 May 2007

naiveté

picture by Ulla Larsson

1 comment:

Anonymous said...

Den är kul med sitt speglade. Är det tre eller en lite som en fråga också.
:)
../paa